top of page

PORT SECURITY

Zeehaven, Antwerpen, Haven ISPS, Havenbewaking

PORT SECURITY 

Professioneel maatwerk voor havens en inland terminals.

Port Security is een specifiek domein en vergt daarom ook een specifieke aanpak inzake securitybeleid. Daarom is maatwerk zeker geen overbodige luxe!

Om de continuïteit en veiligheid van het personeel en bezoekers op een terminal te garanderen is de veiligheid in havens van primordiaal belang!

ISPS-code

Na de terreuraanslagen van 11 september 2001 in de Verenigde Staten en de aanval op het schip ‘Limbourg’ in 2002 is de kwetsbaarheid van de maritieme sector een aandachtspunt geworden. Als gevolg hiervan heeft de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) in december 2002 de ‘International Ship and Port facility Security code’ of ISPS-code opgesteld.

De ISPS-code is een internationaal voorschrift dat maatregelen oplegt voor de beveiliging aan boord van zeeschepen en ook op plaatsen waar een zeeschip aan de kade komt (de zogenaamde ‘ship/shore interface’). Deze code beoogt een nauwe samenwerking tussen de lokale, nationale en internationale instellingen om zo een betere bescherming van de maritieme installaties te verwezenlijken.

 

Concreet staan wij in voor

 • Onthaal en registratie

 • Toegangscontrole en uitgangscontrole

 • Toezicht via CCTV

 • On site preventierondes en perimeterrondes

 • Bewakingsagent met explosievenhond

 • Bewaking van schepen aan boord

 • Bewaking van schepen aan de gangway

 • Specifieke goederenbewaking op terminal[WVS1] 

 • Eerstehulpverlening bij eventuele calamiteiten.

 • Onze agenten zijn tevens getraind in TCCC = Tactical Combat Casualty Care

 • PFSO diensten (vervanging, opmaak PFSP, enz..,)

 • Registratie en onthaal van bezoekers, chauffeurs, enz..,

 • Beveiligde digitale rapporteringstool

bottom of page